Vrh A2

Vrh A227. 5. 2016, mláďata (1,2)
matka: Oliva Albis 
otec: Salvátor Elegans


1,0 Albert Albis,
Anglický crested, černá - červená - bílá
0,1 Angela Albis, Anglický crested, zlatá aguti - červená - bílá
0,1 Arabela Albis, Anglický crested, zlatá aguti - červená - bílá

 vrh A2, 27. 5. 2016
Vrh A2

1,0 Albert Albis
Anglický crested, černá - červená - bílá, porodní hmotnost 120 g

Albert zprava

 Albert zleva

0,1 Angela Albis
Anglický crested, zlatá aguti - červená - bílá, porodní hmotnost 100 g

Angela zprava

 Angela zleva

0,1 Arabela Albis
Anglický crested, zlatá aguti - červená - bílá, porodní hmotnost 100 g

Arabela zprava

 Arabela zleva