Vrh J2

Vrh J217. 6 2017, mláďata 4 (1,3)

matka: Táňa Albis
otec: Kimi Austerlitz

1,0 Jimi Albis, Anglický crested, červená - bílá
0,1 Janinka Albis, Anglický crested, červená - bílá 
0,1 Jarmilka Albis, Anglický crested, červená - bílá
0,1 Jeruška Albis, Anglický crested, červená - bílá

 Vrh J2, 17. 6. 2017

Vrh J2

1,0 Jimi Albis
Anglický crested, červená - bílá, porodní hmotnost 68 g

J1 prava 

J1 leva

0,1 Janinka Albis
Anglický crested, červená - bílá, porodní hmotnost 88 g

J2 prava 

J2 leva

 0,1 Jarmilka Albis
Anglický crested, červená - bílá, porodní hmotnost 100 g

J3 prava 

J3 leva

0,1 Jaruška Albis
Anglický crested, červená - bílá, porodní hmotnost 98 g

J4 prava 

J4 leva