Vrh L2

Vrh L216. 10. 2017, mláďata 4 (4,0)

matka: Karolína Albis
otec: Salvátor Elegans

1,0 Láďa Albis, Anglický crested, červená - bílá
1,0 Leoš Albis, Anglický crested, zlatá aguti - červená - bílá
1,0 LudvíkAlbis, Anglický crested, zlatá aguti s bílou

 vrh L2, 16. 10. 2017
Vrh L2

 

1,0 Láďa Albis
Anglický crested, červená - bílá, porodní hmotnost 81 g

Lada prava

 Lada leva

1,0 Leoš Albis
Anglický crested, zlatá aguti - červená - bílá, porodní hmotnost 93 g

Leos prava

 Leos leva

1,0 Ludvík Albis
Anglický crested, zlatá aguti s bílou, porodní hmotnost 95 g

Ludvik prava

 Ludvik leva