Vrh M2

Vrh M225. 10. 2017, mláďata 2 (0,2)

matka: Lada Albis
otec: Salvátor Elegans

0,1 Máša Albis, Anglický crested, zlatá aguti - červená - bílá
0,1 Míša Albis, Anglický crested, červená - bílá

 vrh M2, 25. 10. 2017
Vrh M2 

0,1 Máša Albis
Anglický crested, zlatá aguti - červená - bílá, porodní hmotnost 100 g

Masa prava

 Masa leva

0,1 Míša Albis
Anglický crested, červená - bílá, porodní hmotnost 100 g

Misa prava

 Misa leva