Vrh T2

Vrh T21. 12. 2018, mláďata 3 (2,1)

matka: Oliva Albis 
otec: Salvátor Elegans

1,0 Tobiáš Albis, Anglický crested, černá - červená - bílá
1,0 Trevor Albis, Anglický crested, černá - červená - bílá
0,1 Tea Albis, Anglický crested, červená - bílá

 vrh T2, 1. 12. 2018

Vrh T2

1,0 Tobiáš Albis
Anglický crested, černá - červená - bílá, porodní hmotnost 110 g

Tobias prava

 Tobias leva

1,0 Trevor Albis
Anglický crested, červená - bílá, porodní hmotnost 110 g

Trevor leva

 Trevor prava

0,1 Tea Albis
Anglický crested, červená - bílá, porodní hmotnost 95 g

Tea prava

 Tea leva